Investeer

vastgoedinvesteringen in binnen- en buitenland

Welkom

Investeer met
ons mee

Regelmatig krijgen we vanuit ons netwerk interessante objecten aangeboden. Omdat onze eigen financiële middelen geregeld “vast” zitten in lopende projecten of omdat er soms projecten zijn die voor ons alleen te groot zijn kunnen we niet altijd van dit aanbod gebruik maken. We zijn daarom steeds geïnteresseerd in personen die met ons mee willen investeren; we hebben hiervoor verschillende modellen die we graag aan je toelichten.

Mansdalestraat – Rotterdam

Welkom

Onderhandse lening

De meest eenvoudige manier van samen investeren is door het verstrekken van een onderhandse lening.
Wanneer je een lening verstrekt maken we afspraken over; het leningsbedrag, de looptijd, de rentevergoeding & de zekerheden.

Een lening kan al vanaf ca. € 20.000,- interessant zijn, de rentevergoeding varieert van 3% tot 8% en is met name afhankelijk van de looptijd en natuurlijk van de ontwikkelingen en kansen op de vastgoedmarkt.

Qua zekerheden leggen we veelal een link naar het vastgoed dat met de lening gefinancierd is. Bij herontwikkelingsobjecten zorgen we er altijd voor dat 20% uit onze eigen middelen betaald wordt, zodat wanneer er iets tegen mocht vallen degene die een onderhandse lening verstrekt nauwelijks risico loopt. Bij (langlopende) verhuurobjecten lenen we nooit meer dan de getaxeerde commerciële waarde.

Middels een leningsovereenkomst worden de afspraken schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend. Een onderhandse lening wordt niet bij een notaris vastgelegd; enerzijds vanwege de extra kosten en anderzijds omdat het bij buitenlandse investeringen vaak lastig en tijdrovend is om dit goed vast te leggen. Mocht je het op prijs stellen om de overeenkomst wel door een notaris te laten vastleggen dan kan dat uiteraard, maar komen de kosten hiervan voor jouw rekening.

Co-in

Co-investering

Een co-investering is met name interessant voor panden die een grondige opknapbeurt nodig hebben of transformatie moeten ondergaan. (Zie bijv. de panden in onze Spaanse portefeuille.) Op basis van de prognose die vooraf gemaakt wordt, bepalen we hoeveel geld er nodig is en wat het verwachte rendement is. Gedurende het traject betaalt de financier alle kosten en zorgen wij dat alles geregeld wordt en begeleiden we het traject. Wanneer het pand klaar is verkopen we het en delen we de winst 50/50.

Ook kunnen we besluiten het pand te gaan verhuren en zorgen we voor een bancaire hypotheek om zoveel mogelijk van het ingelegde geld te kunnen terug betalen. Mocht er nog wat resteren dan betalen wij daar de helft van terug zodat we ieder even veel geld ingelegd hebben en zijn de toekomstige huuropbrengsten -/- verhuurkosten ook weer 50/50 te verdelen.

Het mag duidelijk zijn dat een co-investering minder zekerheid biedt ten aanzien van het rendement maar dat het potentieel een stuk hoger is. Verkooprendementen van 20% tot 30% zijn zeker mogelijk en dus na verdeling 10% tot 15% voor je investering. Mochten we besluiten het pand te verhuren dan is het verhuurrendement (t.o.v. ingelegd vermogen) vele malen hoger door gebruik te maken van leverage.

Daarbij ben je door het zo te doen meer betrokken bij het proces en leer je gaande weg hoe het proces werkt en kan je het op enig moment misschien wel zelf.

Afhankelijk van de situatie kunnen specifieke afspraken gemaakt worden; uitgangspunt is altijd dat jij het geld inbrengt, wij het netwerk, de kennis en arbeid en aan het eind delen we de opbrengst 50/50.